De Commissies

Naast de bestuursfuncties zijn er ook commissies die elk een eigen taak hebben. Hierdoor worden de activiteiten binnen de club over meerdere leden verdeeld. De taken worden hieronder genoemd.

Klik hier voor een overzicht van alle commissieleden.

Technische Commissie

incl. PR Technische commissie en Trainers

 • Indeling van de speelavonden
 • Bijhouden van de laddercompetitie
 • Organisatie van eigen toernooien
 • Informatie uitwisseling van toernooien
 • Verzorging van training

| Commissieleden | Stuur een bericht |

Feestcommissie

 • Organiseren van jaarlijkse of jubileum feesten
 • Oliebollen op de laatste speelavond van het jaar!

| Commissieleden | Stuur een bericht |

Redactie "Badnieuws"

 • Verzorgen van het clubblad
 • Onderhouden van de 'Wist-u-datjes'-rubriek

| Commissieleden | Stuur een bericht |

Kascommissie

incl. Reserve Kascommissie

 • Controleren van de kas
 • Verslag uitbrengen op de Algemene Ledenvergadering
 • Ieder lid van de Kascommissie doet de kas drie achtereenvolgende jaren controleren

| Commissieleden | Stuur een bericht |

Webmaster

 • Onderhouden van deze internetpagina's

| Commissieleden | Stuur een bericht |

Penningmeester Competitie

 • Verzorgen van de financien voor de competitie

| Commissieleden | Stuur een bericht |

Begeleider Jeugd

 • Begeleiden van de jeugd op de speelavond
 • Ondersteuning van de trainers

| Commissieleden | Stuur een bericht |